Bioangus.bg

big-8
Bioangus.bg
В Био Ангус Груп oсновно сме се специализирали в развъждане и отглеждане на месодайни говеда, поддържане на биосертифицирани пасища и ливади, производство на висококачествени фуражни култури и добив на най-високия клас премиум меса.
Технологии:

Html, Css, Php, WordPress

Нека Направим Прекрасни Неща, Заедно

Кажете ни за вашия проект