Sanitex.bg

big-6
Sanitex.bg
Грижата за околната среда е в основата на нашата фирмена политика. Санитекс е една от водещите компании, която се грижи за опазването на околната среда, чрез рециклиране и преработка на отпадъчна хартия. Производството на хартия чрез щадящи околната среда технологии, които не замърсяват въздуха и водата, често става с цената на много усилия и значителни инвестиции от страна на производителите в този сектор.
Технологии:

Html, Css, Php, WordPress

Нека Направим Прекрасни Неща, Заедно

Кажете ни за вашия проект